Chính sách và quyền riêng tư

Chúng tôi coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. Vì thế, tuyên bố này sẽ được áp dụng bình đẳng tại tất cả các văn phòng của chúng tôi dù trụ sở đó đặt ở đâu. 
.  
CHÍNH SÁCH
  • Website của chúng tôi sử dụng Ztripbook để phân biệt bạn với những người sử dụng khác nhưng không lưu trữ bất kì thông tin nào có thể xác định danh tính của bạn. Điều này giúp bạn duyệt trang tốt hơn cũng như cho phép chúng tôi cải thiện website của mình. 
  • Bạn có thể đọc toàn văn về chính sách sử dụng cookie của chúng tôi bằng tiếng Anh.
BẢO VỆ DỮ LIỆU

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn và bạn có thể yêu cầu tiếp cận các thông tin này như thế nào tại chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng tiếng Anh. 

TỰ DO THÔNG TIN 

Hội đồng Anh tự hào về việc tìm kiếm những phương pháp mở và mới trong việc kết nối cùng cộng đồng thế giới. Để xây dựng tính minh bạch và sự tin tưởng, chúng tôi quan tâm đến việc Hội đồng Anh là một trong những thí dụ dẫn đầu trong việc tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận thông tin về chúng tôi nhiều hơn.